jijbent logo

LEREN ONTWIKKELEN

Wij zijn JIJ BENT

JIJ BENT is een collectief van nieuwsgierige en aandachtige adviseurs en coaches. De oprichters van dit collectief zijn Femke Rood en Suzanne Witteveen.

Femke Rood

Femke Rood

Femke doet niet zomaar wat de opdrachtgever vraagt. Want, in de vraag zit veelal hetzelfde denken verscholen als het denken waarin het probleem is ontstaan. Wat doet Femke dan anders? Femke kijkt voorbij de vraag die hier gesteld wordt en onderzoekt wat nu werkelijk het verschil zou kunnen gaan maken. Is dat wat gevraagd wordt? Of toch iets anders?

Ze werkt met datgene wat zich aandient, immers: alles is informatie. Maar tegelijkertijd is ze zich ook bewust van alles wat er niet is. Of wie er niet is. En vanuit dit bewustzijn kan Femke als geen ander interventies doen. Interventies die niet per se gericht zijn om dingen zomaar te vergemakkelijken. Want gaan werkelijke verlangens niet juist schuil achter frustraties?

Femke is nieuwsgierig, vasthoudend en heeft een (on)geduldig verlangen om te verbeteren waar dat kan en is ervan overtuigd dat veranderingen in een organisatie alleen tot stand kunnen komen via de mensen die er werken.

femke@jijbent.com
06 - 51 71 07 11

Suzanne Witteveen

Suzanne Witteveen

Suzanne neemt zichzelf mee, waar ze ook binnen stapt. ‘Zichzelf’ staat voor nieuwsgierig, aandachtig, zelfzeker en direct. Vanuit haar aandachtige aanwezigheid verwondert ze zich. Ze schuwt niet om haar verwonderingen en opvattingen onder woorden te brengen. Met het teruggeven van haar observaties en zienswijze wordt veel blootgelegd en ingesleten patronen bespreekbaar.

Ze brengt zichzelf mee in de interactie en speelt met wat er zich in gesprekken en in situaties voordoet. Suzanne stelt vragen die nog niet gesteld zijn en zet hiermee de poort open naar ander handelen.

Ze zegt wat ze denkt, je weet wat je aan haar hebt. Ervaren? Maak contact!

suzanne@jijbent.com
06 - 24 26 64 40